Sirion lichtwerk & light body
Als u zich opgeeft voor een workshop of cursus, wordt in het digitaal aanmeldingsformulier om uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer gevraagd. Uw naam en adresgegevens worden gebruikt om de factuur op te maken. De factuur wordt voor de duur van zeven jaar bewaard, conform de eis van de belastingdienst.
Uw e-mailadres en telefoonnummer worden gevraagd om met u te kunnen communiceren over de cursus of workshop waar u zich voor heeft aangemeld. Uw telefoonnummer wordt enkel gebruikt om voor en tijdens de cursus of workshop waar u zich voor heeft opgegeven met u te kunnen communiceren. Uw e-mailadres wordt gevraagd om met u te kunnen communiceren voor, tijdens en na de cursus of workshop waar u zich voor heeft opgegeven. U gaat een overeenkomst met Sirion lichtwerk & light body aan. Zonder uw gegevens kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd. Het digitaal aanmeldingsformulier met uw gegevens wordt voor de duur van een jaar bewaard. Daarna wordt het digitaal aanmeldingsformulier gedeletet.

Nadat de cursus of workshop plaats heeft gevonden wordt aan u, als dat van toepassing is, een link gestuurd naar een meditatie of meditaties die u kunt downloaden. Deze link wordt verstuurd via het programma Mailchimp. Hiervoor wordt uw voornaam en e-mailadres ingevoerd. Nadat het e-mailbericht met de link is verstuurd, worden uw voornaam en e-mailadres na een maand uit het programma Mailchimp verwijderd.
Sirion lichtwerk en light body maakt gebruik van google analytics op de website. De ip adressen van bezoekers worden geanonimiseerd opgeslagen en na 14 maanden verwijderd.
Zowel Mailchimp als Google zijn gesitueerd in de VS. Beide bedrijven zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Sirion lichtwerk & light body heeft zowel met Google als met Mailchimp een overeenkomst afgesloten. U kunt ten alle tijde verzoeken uw gegevens te laten verwijderen.
Als u zich heeft aangemeld om een cursus of workshop te volgen of als u een product heeft besteld, worden uw naam en e-mailadres niet op een e-maillijst van Sirion lichtwerk & light body geplaatst.

U kunt u zelf via de website aanmelden voor de e-maillijst van Sirion lichtwerk & light body.
Vanaf 25 mei 2018 plaatst u een reactie op een blog zonder dat u gegevens achterlaat. Gezien de hoeveelheid spam op blogs van Sirion lichtwerk & light body, wordt uw reactie pas na goedkeuring geplaatst. Aangezien u geen gegevens achterlaat, wordt u niet geïnformeerd als uw reactie op de website zichtbaar wordt.
Als u inzage wilt in uw persoonsgegevens die bij Sirion lichtwerk & light body bekend zijn, kunt u een e-mailbericht met uw verzoek sturen naar pauline@sirion.nu
Gegevens worden op een goed beveiligde computer bewaard.

Sirion creations: de webwinkel van Sirion lichtwerk & light body
Als u een digitaal product bestelt, heeft Sirion creations uw voornaam en e-mailadres nodig om de bestelling digitaal naar u toe te sturen en de factuur op te maken. U gaat een overeenkomst met Sirion creations aan. Zonder uw naam en e-mailadres kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd.
Als u een product bestelt dat via de post naar u moet worden toegestuurd, heeft Sirion creations uw naam, adresgegevens en e-mailadres nodig om de producten op te sturen en de factuur op te maken. U gaat een overeenkomst met Sirion creations aan. Zonder uw naam en adresgegevens kan de bestelling niet naar u worden toegezonden en kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd. Uw e-mailadres wordt gebruikt om met u te kunnen communiceren.
Als uw bestelling (deels) uit een digitaal product of digitale producten bestaat, ontvangt u uw bestelde producten in een eigen Sirion account. U wordt gevraagd een wachtwoord voor dat account aan te maken. Via uw Sirion account kunt u uw digitale producten downloaden.
Als u een Sirion account heeft worden de persoonsgegevens die u aan Sirion creations heeft doorgegeven bewaard voor de duur dat u een Sirion account heeft.
Uw Sirion account kunt u ten alle tijden opheffen.
De factuur over uw bestelling met bijbehorende persoonsgegevens wordt voor de duur van zeven jaar bewaard, conform de eis van de belastingdienst.
Uw Sirion account kunt u ten alle tijden opheffen. Uw gegevens worden op een goed beveiligde computer bewaard.