Eenheid en de verleidelijkheid van polariteit

door | okt 8, 2021 | 0 Reacties

Het zal iedereen duidelijk zijn dat we ons middenin een grootse transitie bevinden. Deze transitie omvat een verschuiving van het collectieve bewustzijn waarin nog zo vaak voor strijd, pijn en lijden wordt gekozen naar dat wat eenheidsbewustzijn wordt genoemd.

Verschuiving

Tijdens deze grootse verschuiving komt alles aan de oppervlakte wat op oude overtuigingen, emoties, patronen “waarheden” en gewoontes is gebaseerd. Dit alles komt aan de oppervlakte om getransformeerd te worden. Als dat gebeurt ontstaat een nieuwe basis gebaseerd op licht, liefde en ware kracht. Een nieuwe dimensie opent zich.

Zowel ieder individu, de gehele mensheid, de aarde en het universum heeft hiermee te maken. Het is de natuurlijke beweging waarin ieder individu, deel uitmakend van het collectief en het nog grotere geheel zich blijft ontwikkelen. Het gaat om groei en evolutie naar eenheidsbewustzijn.

Eenheidsbewustzijn

De weg naar eenheidsbewustzijn is al lang geleden ingezet en is nu in een stroomversnelling terechtgekomen. 

Weerstand

Tijdens dit proces komt alle weerstand aan de oppervlakte. Weerstand kan vele vormen aannemen. Kijk maar in jezelf en om je heen.

Weerstand uit zich altijd in een vorm van polariteit.

Polariteit

Iedereen heeft eigen energetische haakjes. Deze haakjes bestaan uit verstrengelde energieën die in jou nog opgelost of getransformeerd mogen worden.
Als er iets in je omgeving of in het grotere geheel op aarde gebeurt dat ’aanhaakt’, gebeurt er iets in jou. Dat komt niet zozeer door wat er in de buitenwereld gebeurt. Het heeft alles te maken met jouw innerlijke wereld!

Wat gebeurt er als iets aanhaakt?

Als iets bij je aanhaakt, komt jouw energie in beweging. Soms voel je het heel duidelijk: je slaat op tilt. Soms is er een meer subtiele verschuiving: je voelt je ergens ongemakkelijk bij worden of je merkt op een gegeven moment dat iets voor jou niet meer klopt.

Een grootse uitnodiging

Eigenlijk is de huidige periode waarin we leven een grootse uitnodiging om de aandacht naar binnen te richten en te onderzoeken welke innerlijke component van dat wat je in je buitenwereld tegenkomt wordt aangeraakt.

Wees je bewust!

Waar je ook in gelooft, waar je ook aandacht aan wilt geven: wees je er bewust van! Voordat je je focus naar buiten richt en eventueel actie onderneemt, is het goed je bewust te zijn van de energie van waaruit je dat wilt doen. Is er in jou een haakje geactiveerd, is er een emotie of overtuiging vrijgekomen? Sta jezelf toe er bij stil te staan en dat wat in jou is aangeraakt te transformeren. En onderneem daarna actie als dat nodig is.

Als je jouw haakjes transformeert, doe je dat gelijk voor het grotere geheel. Daarmee transformeer je dus ook het collectieve bewustzijn. Je haalt er als het ware een haakje uit.

Eigen ervaring

Toen recentelijk de avondklok in werking trad, merkte ik dat er een weerstand en een bepaalde boosheid in mij opwelde. Gelukkig lukte het me om er rustig mee te gaan zitten. Tijdens een meditatie kwam er, toch tot mijn verbazing, een ander leven in mijn aandacht. Een leven in de Tweede Wereldoorlog opende zich. De angst, boosheid en het verdriet uit dat leven bevonden zich deels nog in mij. Dat waren mijn haakjes.

Door de energieën vanuit afstemming op licht toe te laten, kregen ze de ruimte op te lossen. Na een paar meditaties voelde ik me rustiger. De weerstand en woede waren tot rust gekomen. Het was alsof er een last van mijn schouders was afgegleden.

Tips om bewust om te gaan de verleidelijkheid van polariteit:

  • Breng je aandacht naar binnen
  • Word je gewaar waar jij je druk om maakt en/of waar je weerstand tegen ervaart
  • Stem je af op je innerlijke licht
  • Mijmer of mediteer eens over jouw mogelijke energetische haakjes
  • Open je voor inzichten
  • Stem je weer af op je innerlijke licht
  • Sta toe dat de haakjes/verstrengelingen transformeren of oplossen in licht
  • Ervaar hoe de vrijgekomen ruimte zich met licht opvult
  • Voel van binnenuit of er een bepaalde actie gewenst is

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Andere artikelen

Wat zijn jouw energetische haakjes?

Juist nu voel je je als lichtwerker waarschijnlijk uitgenodigd van binnenuit te leven en te doen waarvoor je op aarde gekomen bent. Tegelijkertijd komt juist nu alles wat jarenlang onder een tapijtje is geschoven aan de...

Spirituele heimwee, een diep innerlijk verlangen naar huis

Heb je ook wel eens verschrikkelijke heimwee, terwijl je gewoon thuis bent en je niet precies kunt verklaren wat er aan de hand is? Spirituele heimwee is een diep innerlijk verlangen naar je oorsprong, je thuishaven in een andere dimensie. Je oorsprong Lichtwerkers...

Emoties – het licht en de stroming in je emotionele lichaam

Vaak zijn mensen geneigd emoties een naam te geven en als negatief of positief te bestempelen. Maar wat zijn emoties nu echt? Kort gezegd bestaan emoties uit energiegolven die opkomen, een hoogtepunt bereiken en op een gegeven moment weer afnemen. Je emotionele...

De grondtoon van je wezen, de onderliggende klank van je bestaan

Net zoals het universum uit klank is ontstaan, is de creatie van jouw wezen op klank gebaseerd. Jouw grondtoon is de unieke innerlijke klank van je essentie, je Goddelijke Zelf. Deze klinkt door heel je wezen heen: van je essentie naar je ziel en van daaruit naar je...

Tijd bestaat niet, of wel?

Steeds vaker hoor ik mensen zeggen dat tijd niet bestaat. Maar hoe komt het dat we allemaal weten hoe laat het is en wat bedoeld wordt met 'over tien minuten'? lineaire tijd In het driedimensionale bewustzijn op aarde ervaren de meeste mensen tijd als lineair, van...

Trump en transitie, van polariteit naar eenheid

Met de overwinning en inauguratie van Donald Trump wordt eens te meer duidelijk hoezeer het bewustzijn op aarde in transitie is. Er is geen weg meer terug! Wat gebeurt er in het grotere geheel? Zoals je misschien wel weet of voelt, bereiken momenteel veel nieuwe...

Momentum, hoe het universum perfecte momenten creëert

Voor alles is een juist moment. Maar hoe komt zo'n moment tot stand? Bewustzijn en energieën rondom je zijn continu in beweging en creëren perfecte momenten voor je! Is het jou wel eens overkomen dat je van binnenuit een impuls kreeg om juist op dat moment iets te...

Liefde op zielsniveau: het openen van nieuwe dimensies

Er gebeurt veel in je bewustzijn en energie als je een zielsverwant ontmoet. Nieuwe dimensies openen zich. Je ervaart een diepe, onderliggende liefde. Seth noemt de ziel een eeuwig expanderend bewustzijn. Alleen al door je af te stemmen op de grootsheid van deze...

Het creatieproces: van bewustzijn naar vorm

We leven in een oneindig universum met onbegrensde mogelijkheden en overvloed, waarin je alles wat je wenst kunt vragen en ontvangen. Maar wat is de reden dat sommige dingen snel in je leven verschijnen en andere er veel langer over doen? Het antwoord is simpel:...

Je dagelijkse leven als afspiegeling van je innerlijke wereld

Ben je spiritueel gegroeid en merk je dat je leven niet meer bij je past? Dan is er werk aan de winkel! Als je spiritueel groeit, verandert er veel op innerlijk niveau. Iets in jou is verruimd en verschoven. Je leeft je leven vanuit een ander perspectief. Eerst kun je...